Förstå framtiden först

Möt oss här

Aktuella seminarier, konferenser och evenemang

2017-07-05 Hållbara transporter Almedalen/Visby

Trivector bjuder på 6 olika seminarier om hållbara transporter i Almedalen i sommar. Det handlar om ny teknik, ansvar och målkonflikter. Dessutom avslöjar vi vilken kommun i Sverige som är allra bäst på hållbara transporter 2017.

2017-08-02 Hållbara transporter Båstad

A Sustainable Tomorrow flyttar gränser. Vi vill bidra till en bättre morgondag och skapa fler affärsmöjligheter för dig.

2017-09-21 Bli mer effektiv Lund

Att förändra verksamheten är en utmaning med osäkert utfall för de flesta organisationer. Historien har vant oss vid att förändring sker diskontinuerligt och ofta projektbaserat. Och om man väl kommer i mål så kan man andas ut, det dröjer till nästa utmaning. Men numera kommer behovet av förändring oftare och oftare, så ofta att man behöver kunna hantera en verksamhet i ständig förändring.

2017-09-26 Hållbara transporter Lund

Kommer ny teknik och nya tjänster lösa transporternas hållbarhetsutmaningar? Det är en stor utmaning att nå transporternas hållbarhetsmål. I den nya klimatlagen finns till exempel mål om att utsläppen från inrikes transporter skall minska med 70% till 2030. Även andra samhällsutmaningar förutsätter förändring och innovation i transportsystemet.

2017-09-28 Bli mer effektiv Stockholm

Att förändra verksamheten är en utmaning med osäkert utfall för de flesta organisationer. Historien har vant oss vid att förändring sker diskontinuerligt och ofta projektbaserat. Och om man väl kommer i mål så kan man andas ut, det dröjer till nästa utmaning. Men numera kommer behovet av förändring oftare och oftare, så ofta att man behöver kunna hantera en verksamhet i ständig förändring.

2017-09-29 Bli mer effektiv Göteborg

Att förändra verksamheten är en utmaning med osäkert utfall för de flesta organisationer. Historien har vant oss vid att förändring sker diskontinuerligt och ofta projektbaserat. Och om man väl kommer i mål så kan man andas ut, det dröjer till nästa utmaning. Men numera kommer behovet av förändring oftare och oftare, så ofta att man behöver kunna hantera en verksamhet i ständig förändring.