Förstå framtiden först

Möt oss här

Aktuella seminarier, konferenser och evenemang

2017-11-24 Hållbara transporter Göteborg

Allt fler pratar om transportplaneringens betydelse för social hållbarhet, jämlikhet och jämställdhet. Hur får man med dessa perspektiv och konsekvenser i transportplaneringen? Finns det verktyg som kan kvalitetssäkra och öka systematiken?

2017-12-07 Hållbara transporter Göteborg

Welcome to learn more about Campus Mobility Plans and to give your input on a future workplan.

2017-12-12 Hållbara transporter Göteborg

Hur kan vi få fler att använda aktiv mobilitet (dvs. gå eller cykla) i vardagen och varför är det viktigt? Välkommen till ett frukostseminarium om hur vi får fler att använda aktiv mobilitet. Vi presenterar resultaten från PASTA – det största forskningsprojektet hittills om trafik och hälsa. Du bjuds på de senaste rönen om hur vi kan arbeta för att öka de hållbara färdsätten.