Förstå framtiden först

Möt oss här

Aktuella seminarier, konferenser och evenemang

2018-01-24 Hållbara transporter Stockholm

Våra studier visar på 44 sparade liv varje år och 1,75 miljarder i samhällsekonomisk vinst om Örebro kommun skulle öka gång- och cykeltrafiken i nivå med sina antagna trafikmål. Välkommen till frukostseminarium om cykel där vi presenterar de senaste resultaten från våra forsknings- och utvecklingsprojekt.

2018-01-25 Hållbara transporter Lund

Allt fler pratar om transportplaneringens betydelse för social hållbarhet, jämlikhet och jämställdhet. Hur får man med dessa perspektiv och konsekvenser i transportplaneringen? Finns det verktyg som kan kvalitetssäkra och öka systematiken?

2018-02-01 Hållbara transporter Göteborg

Vi bjuder tillsammans med Svenska Stadskärnor in till temakonferens. Vill du fördjupa kunskapen om framtidens utmaningar när det gäller transport- och distributionslösningar i stadens och ortens centrum?

2018-02-21 Hållbara transporter Malmö

Årets program fokuserar på trafiksäkerhet och BRT-inspirerade lösningar. Från Trivector medverkar PG Andersson, Mats Améen och Christer Ljungberg.

2018-02-22 Hållbara transporter Stockholm

Hur kan vi få fler att använda aktiv mobilitet (dvs. gå eller cykla) i vardagen och varför är det viktigt? Välkommen till ett frukostseminarium om hur vi får fler att använda aktiv mobilitet. Vi presenterar resultaten från PASTA – det största forskningsprojektet hittills om trafik och hälsa. Du bjuds på de senaste rönen om hur vi kan arbeta för att öka de hållbara färdsätten.

Tidigare evenemang