Förstå framtiden först

Möt oss här

Aktuella seminarier, konferenser och evenemang

2018-01-24 Hållbara transporter Stockholm

Våra studier visar på 44 sparade liv varje år och 1,75 miljarder i samhällsekonomisk vinst om Örebro kommun skulle öka gång- och cykeltrafiken i nivå med sina antagna trafikmål. Välkommen till frukostseminarium om cykel där vi presenterar de senaste resultaten från våra forsknings- och utvecklingsprojekt.

2018-02-22 Hållbara transporter Stockholm

Hur kan vi få fler att använda aktiv mobilitet (dvs. gå eller cykla) i vardagen och varför är det viktigt? Välkommen till ett frukostseminarium om hur vi får fler att använda aktiv mobilitet. Vi presenterar resultaten från PASTA – det största forskningsprojektet hittills om trafik och hälsa. Du bjuds på de senaste rönen om hur vi kan arbeta för att öka de hållbara färdsätten.

Tidigare evenemang