Förstå framtiden först

Möt oss här

Aktuella seminarier, konferenser och evenemang

2017-10-25 Hållbara transporter Stockholm

Vid Sveriges Cykelriksdag i mars rådde enighet bland alla partier att instifta ett nationellt forskningscentrum för cykling. Regeringen föreslår i sitt budgetförslag att ett sådant uppförs vid VTI. Vilka forskningsbehov finns egentligen inom cykling?

2017-11-16 Bli mer effektiv Stockholm

Processer är olika som bär – att förstå varje process unika egenskaper är nyckeln till att lyckas med styrning, utveckling och prioritering av verksamhetens processer.

Tidigare evenemang