Förstå framtiden först

Möt oss här

Aktuella seminarier, konferenser och evenemang

2017-10-25 Hållbara transporter Stockholm

Vid Sveriges Cykelriksdag i mars rådde enighet bland alla partier att instifta ett nationellt forskningscentrum för cykling. Regeringen föreslår i sitt budgetförslag att ett sådant uppförs vid VTI. Vilka forskningsbehov finns egentligen inom cykling?

2017-11-24 Hållbara transporter Göteborg

Allt fler pratar om transportplaneringens betydelse för social hållbarhet, jämlikhet och jämställdhet. Hur får man med dessa perspektiv och konsekvenser i transportplaneringen? Finns det verktyg som kan kvalitetssäkra och öka systematiken?

Tidigare evenemang