Förstå framtiden först

Möt oss här

Aktuella seminarier, konferenser och evenemang

2017-10-25 Hållbara transporter Stockholm

Vid Sveriges Cykelriksdag i mars rådde enighet bland alla partier att instifta ett nationellt forskningscentrum för cykling. Regeringen föreslår i sitt budgetförslag att ett sådant uppförs vid VTI. Vilka forskningsbehov finns egentligen inom cykling?

2017-11-10 Hållbara transporter Hässleholm

Region Skåne välkomnar till det tredje seminariet i serien om Sverigeförhandlingen inom ramen för Strukturbild för Skåne, denna gång med temat trafikering och framtidens resande.

2017-11-16 Bli mer effektiv Stockholm

Processer är olika som bär – att förstå varje process unika egenskaper är nyckeln till att lyckas med styrning, utveckling och prioritering av verksamhetens processer.

2017-11-17 Bli mer effektiv Göteborg

Processer är olika som bär – att förstå varje process unika egenskaper är nyckeln till att lyckas med styrning, utveckling och prioritering av verksamhetens processer.

2017-11-22 Bli mer effektiv Lund

Processer är olika som bär – att förstå varje process unika egenskaper är nyckeln till att lyckas med styrning, utveckling och prioritering av verksamhetens processer.

2017-11-24 Bli mer effektiv Borås

Din verksamhet har kunder. Oavsett bransch, vad man internt anser eller vad man internt väljer att kalla dem – din verksamhet har kunder.

2017-11-24 Hållbara transporter Göteborg

Allt fler pratar om transportplaneringens betydelse för social hållbarhet, jämlikhet och jämställdhet. Hur får man med dessa perspektiv och konsekvenser i transportplaneringen? Finns det verktyg som kan kvalitetssäkra och öka systematiken?

Tidigare evenemang