Förstå framtiden först

Möt oss här

Aktuella seminarier, konferenser och evenemang

2017-09-26 Hållbara transporter Lund

Kommer ny teknik och nya tjänster lösa transporternas hållbarhetsutmaningar? Det är en stor utmaning att nå transporternas hållbarhetsmål. I den nya klimatlagen finns till exempel mål om att utsläppen från inrikes transporter skall minska med 70% till 2030. Även andra samhällsutmaningar förutsätter förändring och innovation i transportsystemet.

2017-09-27 Hållbara transporter Stockholm

Vill du lära dig mer om hur du kan planera trafik för att skapa en attraktiv stad? SKL tillsammans med Trafikverket bjuder nu in till en utbildningsdag anordnad av Trivector där du får lära dig mer om TRAST och hur du praktiskt kan använda handboken i den kommunala trafik- och stadsplaneringen.

2017-10-10 Hållbara transporter Stockholm

Allt fler pratar om transportplaneringens betydelse för social hållbarhet, jämlikhet och jämställdhet. Men hur får man med dessa perspektiv och konsekvenser i transportplaneringen? Finns det verktyg som kan kvalitetssäkra och öka systematiken?

2017-10-11 Hållbara transporter Uppsala

Välkommen till Uppsala klimatprotokolls årliga konferens där vi visar på vikten av klimatpositiva framtidsvisioner. Låt dig inspireras och bidra i diskussionen om hur vi ska nå Uppsalas utmanande, men nödvändiga klimatmål; fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050. Uppsala klimatprotokoll delar med sig av sju års unik erfarenhet och berättar om aktuella samverkansprojekt.

2017-10-16 Hållbara transporter Stockholm

In the last decade, there has been increase of interest and effort in utilizing new and richer type of data (or commonly called as “Big Data”) in transport analysis and modelling. In many cases it was motivated with a decreasing of response rate for traditional travel diary collection methods and the need to reduce the cost by utilizing widely available new mobile technologies.

2017-10-16 Hållbara transporter Stockholm

Kom till årets stora mötesplats för tjänstemän, politiker och konsulter som arbetar med Kollektivtrafik, Trafikreglering, Bredbandsfrågor, Drift- och underhåll, IT-säkerhet, Styrmedel & incitament, Trafiksäkerhet. Trivector deltar med tre föreläsare.