Förstå framtiden först

Möt oss här

Aktuella seminarier, konferenser och evenemang

2017-10-25 Hållbara transporter Stockholm

Vid Sveriges Cykelriksdag i mars rådde enighet bland alla partier att instifta ett nationellt forskningscentrum för cykling. Regeringen föreslår i sitt budgetförslag att ett sådant uppförs vid VTI. Vilka forskningsbehov finns egentligen inom cykling?

Tidigare evenemang