Förstå framtiden först

Möt oss här

Aktuella seminarier, konferenser och evenemang

2018-01-24 Hållbara transporter Stockholm

Trivectors studier visar på 44 sparade liv varje år och 1,75 miljarder i samhällsekonomisk vinst om Örebro kommun skulle öka gång- och cykeltrafiken i nivå med sina antagna trafikmål. Välkommen till Trivectors frukostseminarium om cykel där vi presenterar de senaste resultaten från våra forsknings- och utvecklingsprojekt.