Förstå framtiden först

Möt oss här

Aktuella seminarier, konferenser och evenemang

2017-12-18 Hållbara transporter Lund

I år fyller vi 30 år, något som vi kommer uppmärksamma i samband med årets glöggmingel. Förutom glögg och juliga tilltugg får du ett välkryddat seminarieprogram och en magisk mingelupplevelse med Gaston.

2018-01-10 Hållbara transporter Linköping

Vi medverkar med 25 olika föredrag på Transportforum 2018. Vi kommer bland annat prata om cykling, stadsutveckling, social hållbarhet, kollektivtrafik, trafiksäkerhet och hälsa. Kom och lyssna och prata med oss i vår monter!

2018-01-24 Hållbara transporter Stockholm

Trivectors studier visar på 44 sparade liv varje år och 1,75 miljarder i samhällsekonomisk vinst om Örebro kommun skulle öka gång- och cykeltrafiken i nivå med sina antagna trafikmål. Välkommen till Trivectors frukostseminarium om cykel där vi presenterar de senaste resultaten från våra forsknings- och utvecklingsprojekt.

2018-01-25 Hållbara transporter Lund

Allt fler pratar om transportplaneringens betydelse för social hållbarhet, jämlikhet och jämställdhet. Hur får man med dessa perspektiv och konsekvenser i transportplaneringen? Finns det verktyg som kan kvalitetssäkra och öka systematiken?

2018-02-01 Hållbara transporter Göteborg

Vi bjuder tillsammans med Svenska Stadskärnor in till temakonferens. Vill du fördjupa kunskapen om framtidens utmaningar när det gäller transport- och distributionslösningar i stadens och ortens centrum?