Förstå framtiden först

Möt oss här

Aktuella seminarier, konferenser och evenemang

2018-02-01 Hållbara transporter Göteborg

Vi bjuder tillsammans med Svenska Stadskärnor in till temakonferens. Vill du fördjupa kunskapen om framtidens utmaningar när det gäller transport- och distributionslösningar i stadens och ortens centrum?