Förstå framtiden först

Möt oss här

Påskseminarium

Evenemanget har redan genomförts.

Vi bjuder in gäster och samarbetspartners till vårt årliga Påskseminarium i Stockholm.

Den snabba urbaniseringen med krav på att snabbt skapa ett stort antal bostäder, sätter fokus på stadsutvecklingen. Det innebär stora utmaningar att bygga staden smart, inte göra om gamla misstag, och arbeta med ett inkluderande arbetssätt.

Varmt välkommen på årets påskseminarium där vi kommer att prata om just detta, hoppas vi ses!

Program:

15.00 Välkommen, fika står framdukat

15.30 Session 1: Vilka är målen som styr vår planering?
Vilka är målen som styr planeringen av våra städer och hur påverkar de resultatet?
Offentliga investeringar i väg och järnväg medför ofta ökade markvärden
och bebyggelsemöjligheter i närområdet. Det kan fungera som en viktig finansieringskälla
men också som ett styrmedel för stadsutveckling. I exemplet Ulleråker,
ett av landets största stadsutvecklingsprojekt, sätter hänsyn till vatten
och natur- och kulturvärden till stor del ramarna.
Jacob Witzell, doktorand i planering och beslutsanalys på KTH och Kristina
Nyström, projektledare på Trivector

16.30 Session 2: Den smarta staden kräver innovativ stadsutveckling
Levande Stockholm är ett projekt inom Stockholms stad som syftar till ett ökat
stadsliv och trivsammare vistelsemiljöer. Staden vill skapa möjligheter för stockholmare
och näringsidkare att använda gaturummet på ett nytt sätt – såväl i
innerstaden som i förorterna. Detta och andra aktuella exempel på innovativ
stadsutveckling kommer presenteras.
Sara Malm, projektledare, och Malin Gibrand, affärsområdesansvarig Samhällsplanering
på Trivector

17.30 Session 3: Tillväxt sker där det finns kollektivtrafik – byggstart för Kistagrenen
Kistagrenen är åtta kilometer lång, med 10 nya hållplatser mellan Ulvsunda och
Helenelund. För de 16 700 nya bostäder som planeras längs Kistagrenen ges
goda möjligheter för hållbar mobilitet samtidigt som Kistagrenen och dess stationer
bidrar till attraktiva stadsmiljöer. Vi ger goda exempel på synergieffekter
som uppstår när kollektivtrafikplanering och exploateringsprojekt samordnas.
Martin Lindahl, Teknik- och designansvarig, Program Tvärbanan Kista- och Solnagrenen
och Erik Stigell, cykelexpert på Trivector

18.30 Buffé och mingel (buffén står framdukad från kl 16.30)

Anmälan

Senast den 31 mars. Då det är begränsat med plats vill vi att du i anmälan anger vilken session du helst vill gå på (skriv sessionsnumret i rutan för "Övriga upplysningar"). I mån av plats går det att vara med på flera. Meddela ev specialkost vid anmälan (buffén är vegetarisk).

Praktisk information

Datum

Start: 2017-04-05 - 15:00
Slut: 2017-04-05 - 19:00

Plats

Stockholm
Barnhusgatan 16

Närmsta T-banestation är Hötorget (grön linje), uppgång Olof Palmes Gata. Du kan också åka till T-Centralen och sedan promenera. Det är bara 900 meter.

Kontakt

Marie Nedéus

E-post: marie.nedeus@trivector.se
Telefon: 010-456 56 84
Anmälan ej möjlig pga att det inte finns några lediga platser, anmälningstiden har gått ut eller så är arrangören någon annan än vi själva.