Förstå framtiden först

Möt oss här

Seminarium: Hur svårt kan det vara att ställa om transportsystemet? – Om vägen till hållbarhet

Evenemanget har redan genomförts.

All expertis och alla utredningar om vägen till ett hållbart transportsystem är tydliga med att effektiviseringar och teknik inte räcker för att nå målet om klimat och hållbar utveckling. Biltrafikarbetet måste även minska om målet ska nås. Varför fokuserar då så mycket i debatten på teknik?

Ett hållbart samhälle kräver en mindre bilberoende inriktning på transportplaneringen. Det ger inte enbart mindre klimatpåverkande transporter utan också unika synergieffekter som till exempel bättre folkhälsa, bättre transportkapacitet och attraktivare städer. Trots denna vetskap fokuserar mycket i debatten idag på teknik och om att satsa på elvägar, självkörande bilar, höghastighetståg eller fossilfria bränslen. Seminariet (samverkan mellan Trivector och 2030-sekreteriatet) lyfter frågan om de beteendeförändringar som krävs hos såväl politiker, planerare som medborgare och vad som kan få omställningen att ta fart. Vilka åtgärder krävs? Förebilder? En nationell strategi? Ny stadspolitik? Information och kommunikation? Nya former av dialog för tillit näringsliv/medborgare/politik? Och vems ansvar är omställningen?

Deltagare:
Mattias Goldmann, 2030-sekreteriatet
Daniel Helldén, (mp) Trafikborgarråd i Stockholms stad
Carl-Johan Engström, KTH och senior rådgivare Global Utmaning
Emma Lidell, Socialdemokratiska teknologer
Maria Kraft, Trafikverket

Christer Ljungberg, VD, Trivector
Lena Smidfelt Rosqvist, Forskningschef, Trivector

Praktisk information

Datum

Start: 2016-07-05 - 10:30
Slut: 2016-07-05 - 11:15

Plats

Almedalen/Visby
Mellangatan 54, Bryggarsalen

Kontakt

Lena Smidfelt Rosqvist

E-post: lena.smidfelt@trivector.se
Telefon: 010-456 56 10
Anmälan ej möjlig pga att det inte finns några lediga platser, anmälningstiden har gått ut eller så är arrangören någon annan än vi själva.