Förstå framtiden först

Möt oss här

Seminarium: Ingen parkering – ingen handel?

Evenemanget har redan genomförts.

Parkering är ett kraftfullt verktyg kommuner har för att styra och skapa en tillgänglig och tät stad. Men är detta i konflikt med handelns önskemål om bilparkering? Handlar bilburna kunder mer än andra? Skrämmer avgifter bort kunder? Hur ska man tänka kring parkeringsfrågans utbud och reglering?

Attraktiva städer behöver välbesökta stadskärnor med livfull handel. Handeln är i sin tur beroende av god tillgänglighet för olika slags besökare och kunder. Men utan styrning riskerar stadskärnor och andra handelsplatser att fyllas av parkerade bilar och trängsel. På detta seminarium diskuteras hur det egentligen förhåller sig, och vilka argument som håller. Hur ser res- och inköpsbeteenden ut till handelsetableringar och stadskärnor? Skrämmer höga parkeringsavgifter bort kunder? Är billig parkering ett måste för lokal handel? Finns det andra sätt än vanliga parkeringsavgifter att mer optimalt styra utbud och efterfrågan så att tillgängligheten förbättras? Hur viktigt är hög biltillgänglighet jämfört med andra åtgärder? Är de kommunala parkeringsstrategierna rätt utformade för att både skapa hög tillgänglighet och bidra till en tät och attraktiv stad? Bra och mindre bra exempel diskuteras tillsammans med en kunnig panel.

Deltagare:
Björn Bergman, VD, Svenska Stadskärnor
Maria Fors, VD/Cityledare, Västerås Citysamverkan AB
Maria Stenström, VD, Göteborgs Stads Parkerings AB
Jimmy Jansson, Kommunstyrelsens ordförande (S), Eskilstuna

Pernilla Hyllenius Mattisson, Affärsområdeschef, Trivector
Eric Dahlén, Affärsområdeschef och Parkeringsexpert, Trivector

Praktisk information

Datum

Start: 2016-07-05 - 11:30
Slut: 2016-07-05 - 12:15

Plats

Almedalen/Visby
Mellangatan 54, Bryggarsalen

Kontakt

Eric Dahlén

E-post: eric.dahlen@trivector.se
Telefon: 010-456 56 86
Anmälan ej möjlig pga att det inte finns några lediga platser, anmälningstiden har gått ut eller så är arrangören någon annan än vi själva.