Förstå framtiden först

Möt oss här

Seminarium: Ställ om transportsystemet!

Evenemanget har redan genomförts.

Vi har glädjen att bjuda in dig till ett spännande påskseminarium innehållande en rad aktuella frågor. Du kommer bland annat få höra Mattias Goldmann, VD Fores, om hur vi ska nå klimatmålen samt Lena Smidfelt Rosqvist, Forskningschef Trivector, om aktuella transporttrender och behovet av målstyrd planering.

Det rör på sig! I Paris undertecknades nyligen ett nytt klimatavtal med en skärpning mot 2-gradersmålet. En ny regionplan, RUFS2050, är under framtagande och ska peka ut riktningen för Stockholms långsiktiga utveckling. Många aktörer på lokal nivå jobbar intensivt med att förändra normen i riktning mot ett mer hållbart transportsystem.

Vi har glädjen att bjuda in dig till ett spännande påskseminarium innehållande en rad aktuella frågor. Du kommer bland annat få höra Mattias Goldmann, VD Fores, om hur vi ska nå klimatmålen samt Lena Smidfelt Rosqvist, Forskningschef Trivector, om aktuella transporttrender och behovet av målstyrd planering.

Varmt välkommen!

Praktisk information

Datum

Start: 2016-03-17 - 15:00
Slut: 2016-03-17 - 18:30

Plats

Stockholm
Barnhusgatan 16

Närmsta T-banestation är Hötorget (grön linje), uppgång Olof Palmes Gata. Du kan också åka till T-Centralen och sedan promenera. Det är bara 900 meter.

Kontakt

Marie Nedéus

E-post: marie.nedeus@trivector.se
Telefon: 010-456 56 84

Program

15.00 Välkommen, fika står framdukat
15.30 Session 1
Hur når vi klimatmålen i transportsektorn? Bilen, bränslet och beteendet behöver förändras, men hur? Och av vem? Vad kan vi lära av Paris? Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet & VD Fores
Hur planerar vi när osäkerheterna är stora? Om transporttrender, målstyrd planering och vad som behövs för verklig omställning i transportsystemet. Lena Smidfelt, forskningschef Trivector
16.30 Session 2
Bilen står still 97% av tiden – borde man dela mer? Om nya tjänster i transportsystemet, deras potential och möjliga konsekvenser. Erik Stigell & Christer Ljungberg, VD Trivector
Framkomlighetsåtgärder för buss flyttar Tyresö 15 minuter närmre City! Om åtgärder som kan genomföras snabbt med stor kostnadsnytta. Malin Gibrand
17.30 Session 3
Hur planerar vi transportsnålt och ökar andelen närproducerad trafik? Om walkability, cykelpotential och kortade resvägar. Ulf Eriksson
38 % av alla resor i Stockholm görs till fots! Om erfarenheter från arbetet med Stockholms första gångplan. Sara Malm
Mot den täta staden, men vart tog kunskapen om människors vardagsliv vägen? Om sociala aspekter av ökad täthet i staden. Christian Dymén
18.30 Buffé och mingel (buffén står framdukad från kl 16.30)

Anmälan ej möjlig pga att det inte finns några lediga platser, anmälningstiden har gått ut eller så är arrangören någon annan än vi själva.