Förstå framtiden först

Möt oss här

Workshop om big data för cykling

Evenemanget har redan genomförts.

Välkommen till en workshop som fokuserar på användningen av crowd sourcing data som ny mätmetod för cykeltrafik.

Trivector arbetar just nu med ett Trafikverksfinansierat forskningsprojekt som heter ”Crowd sourced big data för cykling”. Syftet med projektet är att utvärdera storskalig frivillig insamling, så kallad Crowd sourcing, av cykeltrafikdata genom appar. Inom projektet undersöker vi acceptans hos individer att redovisa personspecifika uppgifter, datakvalitet, användningsområden och kostnad för datainsamling samt representativiteten i insamlad data.

VI BEHÖVER DIN KUNSKAP!
Som en del av projektet, ska vi hålla en workshop som fokuserar på användningen av crowd sourcing data som ny mätmetod för cykeltrafik:

  • För vilka tillämpningsområden är det viktigast att samla in cykeldata?
  • För vilka tillämpningsområden är det viktigast att samla in cykeldata?
  • I vilka områden finns det idag en brist på cykeldata? Kan Big Data hjälpa till?
  • Hur kan cykeldata från crowd sourcing kombineras med befintlig data som t.ex. data från STRADA?

Resultatet från workshopen kommer att användas som underlag för att utforma en pilotstudie som kommer att äga rum hösten 2017 i en svensk kommun.

Syftet med workshopen är att diskutera och föreslå hur cykeltrafikdata (baserad på GPS) insamlad via appar kan användas för att förstå och beskriva cykelresor som görs i ett geografiskt område.

Praktisk information

Datum

Start: 2017-04-25 - 14:00
Slut: 2017-04-25 - 17:00

Plats

Stockholm
Barnhusgatan 16

Närmsta T-banestation är Hötorget (grön linje), uppgång Olof Palmes Gata. Du kan också åka till T-Centralen och sedan promenera. Det är bara 900 meter.

Kontakt

Astrid Michielsen

E-post: astrid.michielsen@trivector.se
Telefon: 010-456 56 75

Media

Anmälan ej möjlig pga att det inte finns några lediga platser, anmälningstiden har gått ut eller så är arrangören någon annan än vi själva.