Förstå framtiden först

Processorientering

Processorientering - nyttan, målet och resan

I alla verksamheter pågår processorientering. När många förstår, har vilja och är delaktiga så blir det också framgångsrikt och bestående.

Vi har därför skapat en kurs som är tänkt för en bred målgrupp av medarbetare.

  • Nyttan: Varför processorientering? Vad kan man vinna och vilka är riskerna med att avstå? Grundläggande förståelse kring vad processorientering är och varför det är viktigt.
  • Målet: Att arbeta i en processorienterad verksamhet. Om hur alla bidrar till att få den processorienterade verksamheten att fungera.
  • Resan: Vilka förändringar krävs och hur påverkas man under förändringen? Att förändra är ofta svårt och för viktiga förändringar blir det ibland sämre innan det blir bättre. Avsnittet belyser vad förändringen innebär och vilken nytta man har av den.

Kursen ger förståelse för en kommande eller pågående processorientering. Den underlättar ett aktivt deltagande i genomförandet och framförallt ett processorienterat medarbetarskap.
Genom användning av ett mentometersystem blir kursen interaktiv och deltagaren får möjlighet att diskutera och jämföra olika frågeställningar med övriga deltagare.
Mer information och detaljerat kursinnehåll får du genom att ladda ner vår kursbroschyr.  

Målgrupp

Kursen vänder sig till en bred målgrupp av medarbetare i verksamheter som står inför eller genomför en processorientering.

Pris

Vi använder en fast pristrappa där det lönar sig att gå flera från samma organisation:
1-2 personer: totalt 6000 kr (ex moms)
3-5 personer: totalt 8000 kr (ex moms)
6-8 personer: totalt 9000 kr (ex moms)
(Max antal personer från en organisation är 8 st)

I priser ingår detaljerad dokumentation, kaffe och lunch. För betalningsvillkor se våra allmänna villkor.

   

Mer information

Kontakta mig och få svar direkt.

Anmäl dig här!

Nästa kurstillfälle


12 december i Stockholm