Förstå framtiden först

Allt handlar om flöden

En värld utan flöden fungerar inte: inga transporter, ingen information och inga fungerande verksamheter.
Vår mission är att optimera dessa flöden och göra dem mer hållbara. För att göra detta måste man först förstå framtiden.

Det är det som Trivector handlar om.

cycle-icon

Skapa det hållbara transportsystemet

Våra konsulter och forskare hjälper dig att skapa effektivare och mer hållbara trafiksystem.

nayron-icon

Vässa din verksamhet

Vi hjälper din organisation att skapa bestående konkurrensförmåga genom processbaserad verksamhetsutveckling.

monitor-icon

Bli mer synlig

Vi hjälper dig ge resenärerna tydlig trafikantinformation i realtid.

head-icon

Utbildningar, möten och idéer

Att överföra kunskap till våra kunder är en naturlig del av vårt arbetssätt.

Trivector | Aktuellt

En ny studie hjälper kommunerna att hitta platserna där stötdämpande beläggning gör bäst nytta.

Hållbara transporter 2018-11-07

När och var gör stötdämpande beläggning mest nytta för att mildra cyklisters skador vid cykelolyckor?

Att lägga ut stötdämpande beläggning på cykelvägnätet kan vara ett sätt att minska cyklisters skador vid cykelolyckor. Singelolyckor är den vanligaste formen av olyckor bland cyklister. Dessa sker...

Läs mer
Istället för att byta ut många av Malmös LED-skyltar valde Skånetrafiken att ge sina skyltar ett nytt liv genom en rejäl ansiktslyftning.

IT-system 2018-11-07

Gamla realtidsskyltar uppgraderas och får nytt liv

Skånetrafiken, som ansvarar för kollektivtrafiken i region Skåne, jobbar aktivt för ett hållbart samhälle. De har i mer än 20 år haft LED-skyltar för att visa realtidsinformation på stationer och...

Läs mer

Verksamhetsutveckling 2018-10-01

Nöjda kunder gör inte verksamheter framgångsrika (del 2)

Vanligaste sättet att förklara nivån på kundnöjdheten är om kundens upplevelse av produkten eller tjänsten möter de förväntningar som kunden hade innan köpet. Alla delar i ett erbjudande påverkar...

Läs mer
Caroline Ljungberg Toulson, Lukas Memborn och Axel Persson

Möten & idéer 2018-11-09

Nytt avsnitt av Esplanad - Lukas Memborn jämför dagens förtätning med äldre stadsplaner

Gamla stadsplaner var mycket tätare än dagens förtätning i städerna, trots att byggnaderna var lägre förr. Idag bygger vi inte efter behoven, och istället för förtätning ger våra planer en blockering...

Läs mer
Resenärsinformation i Stockholms tunnelbana

IT-system 2018-10-24

Nytt presentationssystem i tunnelbanan

Nu ska samtliga linjer i Stockholms tunnelbana använda Trivectors Systems presentationssystem Intrainfo för att ge information till resenärerna.

Läs mer
Trivector går med i nätverket Generation PEP.

Hållbara transporter 2018-10-24

Trivector Traffic går med i nätverket Generation Pep

Trivector Traffic går med i nätverket Generation Pep. Det betyder att vi ställer oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och...

Läs mer
Presentationsenheter för alla väder.
Trafikantinformation i Trelleborg
Digitala utomhusskyltar med touchteknik

Vi hjälper dina kunder hinna med bussen

  • Realtidssystem
  • Information på stationer
  • Digital signage
  • Information ombord

Bli certifierad processutvecklare!

Utbildningsprogrammet certifierad processutvecklare ger dig grundstenarna en processutvecklare måste besitta för att kunna hantera de utmaningarna som uppstår i och med dagens snabba förändringstakt. 

Trivector | Podcast

Ett magasin från Trivector

Läs om Jan Scherman och hoten han ser mot vår demokrati. Läs om företaget som byter identitet i racerfart, om gamla skyltar som får nytt liv, om guiden som hjälper dig utveckla hållbara stadsdelar, och om mästarna på att skapa engagemang - Musikhjälpen.

2038 Höstvintern 2018/19

Förstå framtiden först | Trendspaningar

Citylab Guide ger handledning och certifiering av projekt för nya eller ombyggda stadsdelar.

Trendspaning 2018-10-29

Citylab hjälper dig skapa en hållbar stad

Ibland är det lättare att sätta upp ambitiösa mål för miljö och folkhälsa än att faktiskt genomföra dem. Det räcker inte med att du vet vart du vill, du måste också veta vägen dit.

Läs mer
Självbetjäning på ett cafe

Trendspaning 2018-08-31

Låt kunden göra jobbet

För att en produkt eller tjänst ska komma till nytta så krävs alltid någon form av insats av kunden. Insatsen kan vara olika stor och krävande för kundens del.

Läs mer
Anders Ljungberg bloggar

En blogg om verksamheters förmåga att skapa värde och utvecklas.

Christer Ljungberg bloggar

Om städer, trafik, miljö och den framtid vi skall leva i

Urban bazar, nattåg, peak car och Jevons paradox

Förstå framtiden först

En värld utan flöden fungerar inte: inga transporter, ingen information och inga fungerande verksamheter. Vår mission är att optimera dessa flöden och göra dem mer hållbara. För att göra detta måste man förstå framtiden först.