Förstå framtiden först

Allt handlar om flöden

En värld utan flöden fungerar inte: inga transporter, ingen information och inga fungerande verksamheter.
Vår mission är att optimera dessa flöden och göra dem mer hållbara. För att göra detta måste man först förstå framtiden.

Det är det som Trivector handlar om.

cycle-icon

Skapa det hållbara transportsystemet

Våra konsulter och forskare hjälper dig att skapa effektivare och mer hållbara trafiksystem.

nayron-icon

Vässa din verksamhet

Vi hjälper din organisation att skapa bestående konkurrensförmåga genom processbaserad verksamhetsutveckling.

monitor-icon

Bli mer synlig

Vi hjälper dig ge resenärerna tydlig trafikantinformation i realtid.

head-icon

Utbildningar, möten och idéer

Att överföra kunskap till våra kunder är en naturlig del av vårt arbetssätt.

Trivector | Aktuellt

Lastbilar på väg

Hållbara transporter 2019-05-17

Det går att elektrifiera citydistributionen

Kan dagens teknik inom batterielektriska lastbilar leva upp till de krav som åkerier ställer på sina lastbilar och därmed bidra till att uppnå de drastiska utsläppsminskningar som Parisavtalet kräver....

Läs mer

Verksamhetsutveckling 2019-05-13

Processkartans roll i att omsätta strategi i praktik

Inom kommunikationsteorin talas det ofta om vikten av att kommunicera på mottagarens villkor. Det är med andra ord hur väl budskapet mottas och förstås som avgör kvaliteten på kommunikationen, inte...

Läs mer
Uppdaterade realtidsskyltar i Malmö

IT-system 2018-11-07

Gamla realtidsskyltar uppgraderas och får nytt liv

Skånetrafiken, som ansvarar för kollektivtrafiken i region Skåne, jobbar aktivt för ett hållbart samhälle. De har i mer än 20 år haft LED-skyltar för att visa realtidsinformation på stationer och...

Läs mer
utredning åt Stockholms stad om vilka konsekvenser en storskalig elektrifiering av fordonsflottan

Hållbara transporter 2019-05-13

Storskalig elektrifiering av transporter i Stockholm – går det?

Stockholms stad har som långsiktigt klimatmål att staden ska vara fossilbränslefri till 2040. En viktig del för att nå målet är elektrifiering av fordonsflottan, som inkluderar samtliga transportslag:...

Läs mer
Trafiksignaler på regionala cykelstråk i region Stockholm.

Hållbara transporter 2019-05-08

Stockholms cyklister lägger en stor del av restiden på att vänta på grönt ljus

Trafiksignalerna i region Stockholm är inte inställda för att passa cyklister. Många cyklister får därför tillbringa en stor del av sin restid med att vänta på grönt ljus. En studie som Trivector...

Läs mer

Verksamhetsutveckling 2019-05-03

Hur detaljerad ska en processkarta vara?

Detaljeringsgraden i processkartor är en ständigt återkommande fråga. Hur vet man egentligen vilken detaljeringsgrad man ska ha? När ska man förenkla processkartan och när ska man låta den ta plats...

Läs mer
Presentationsenheter för alla väder.
Trafikantinformation i Trelleborg
Digitala utomhusskyltar med touchteknik

Vi hjälper dina kunder hinna med bussen

  • Realtidssystem
  • Information på stationer
  • Digital signage
  • Information ombord

Ett magasin från Trivector

Läs om Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi, och om hur vindkraften ska bidra till 100 % förnybar elproduktion i Sverige. Läs om de unga som säger ifrån, om att ändra vanor, om de nya smarta fordonen, och om att förbättra flödet i verksamheten.

2038 Vårsommaren 2019

Trivector | Podcast

Bli certifierad processutvecklare!

Utbildningsprogrammet certifierad processutvecklare ger dig grundstenarna en processutvecklare måste besitta för att kunna hantera de utmaningarna som uppstår i och med dagens snabba förändringstakt. 

Förstå framtiden först | Trendspaningar

Knutpunktsupplägg på Botniabanan

Trendspaning 2019-02-20

Kollektivtrafikstråk ger ökat resande

Orter som ligger som längs pärlband är oftast den mest gynnsamma regionala strukturen för att få ett högt kollektivresande. Ju mer koncentrerade stråk, desto bättre förutsättningar. I många fall är...

Läs mer

Trendspaning 2018-12-18

Vadå process? Vad vill du? Det där har vi provat

Om man frågar folk vad de gör på jobbet, skriver in svaren i pilar och förbinder pilarna med streck så har man gjort en grafisk att-göra-lista som också kan kallas processkarta. Eller? Tycker man så,...

Läs mer
Anders Ljungberg bloggar

En blogg om verksamheters förmåga att skapa värde och utvecklas.

Christer Ljungberg bloggar

Om städer, trafik, miljö och den framtid vi skall leva i

Urban bazar, nattåg, peak car och Jevons paradox

Förstå framtiden först

En värld utan flöden fungerar inte: inga transporter, ingen information och inga fungerande verksamheter. Vår mission är att optimera dessa flöden och göra dem mer hållbara. För att göra detta måste man förstå framtiden först.