Förstå framtiden först

Ämne: Ledningssystem

Kvalitetsstandarden ISO 9001 och miljöledningssystemet ISO 14001 är båda under revision och de uppdaterade versionerna förväntas komma under hösten.
Sy...

Läs mer

Att skapa ett ledningssystem som griper över verksamhetens alla processer, och involverar samtliga anställda kräver stor kunskap och erfarenhet om hur...

Läs mer

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv