Förstå framtiden först

Ämne: Processer

När man genomför ett processkartläggningsprojekt är det vanligt att man först håller ett antal intervjuer med utvalda personer för att komma igång med...

Läs mer

Inom kommunikationsteorin talas det ofta om vikten av att kommunicera på mottagarens villkor. Det är med andra ord hur väl budskapet mottas och...

Läs mer

Detaljeringsgraden i processkartor är en ständigt återkommande fråga. Hur vet man egentligen vilken detaljeringsgrad man ska ha? När ska man förenkla...

Läs mer

Processägare, processledare, processteam och processutvecklare - det finns många roller inom en processorganisation och det är inte alltid tydligt vem...

Läs mer

I de flesta verksamheter pågår någon form av processorientering. Det är inte alltid det kallas så, det är inte ens säkert att den pågående...

Läs mer

Även om långt ifrån alla driver verksamhetsutveckling så berör det alla som arbetar inom verksamheten. Därför behövs den helt nya boken ”Våga vinn –...

Läs mer

I bästa fall är ditt svar på den frågan ”Mycket! Vi pratar om dem flera gånger om dagen och alla medarbetare känner till dem”. Om så är fallet så är...

Läs mer

Vad är det som gör att vissa organisationer lyckas väl med att processorientera sin verksamhet, medan andra organisationer inte fått arbetet att...

Läs mer

Hört talas om byggprojekt som blir dyrare under arbetets gång? I Lund ledde några dyra byggprojekt, tillsammans med att kommunen stod inför stora...

Läs mer

Tänk dig att du är inlagd på grund av psykiska besvär på en avdelning långt hemifrån. Snart har två veckor gått och du vet fortfarande inte vad som...

Läs mer

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv