Förstå framtiden först

Ämne: Stadsutveckling

Gävle kommun som tidigare genomfört traditionella resvaneundersökningar med pappersenkäter, har nu slutfört en helt digital resvaneundersökning med...

Läs mer

Går det att minska cyklisters skador om det sker en olycka? Att lägga ut stötdämpande, förlåtande, beläggning bestående av asfalt med gummigranulat på...

Läs mer

Göteborg och Mölndal får nästa år ett nytt lånecykelsystem i staden med många funktioner som ligger i framkant internationellt och där de flesta delar...

Läs mer

Ett nytt avsnitt av podden Esplanad om kollektivtrafikens betydelse för stadens funktion, vad modern kollektivtrafik är och hur den kan bidra till...

Läs mer

I ett nytt forskningsprojekt testas innovativa modeller för att öka kunskapen om hur vi reser till vardags och hur stadsbyggandet påverkar resvanor....

Läs mer

Vilken väg väljer Lunds cyklister och tycker de att deras cykelväg känns säker? I september kommer lundacyklisterna att få chansen att delta i ett...

Läs mer

Trivectors Mobility Management-experter har tagit fram ett nytt white paper om Mobility Management 3.0, vad det innebär, vad som är nytt jämfört med...

Läs mer

Vill din kommun vara med och stödja utvecklingen av verktyg för en hållbar mobilitetsplan för städer? Vill du vara med och lära dig mer om processerna...

Läs mer

Ett experiment med få och dyra parkeringsplatser i en nybyggd stadsdel i Köpenhamn har resulterat i att en högre andel av de boende än genomsnittet...

Läs mer

Lunds kommun vill undvika slentriantänkande och att mäns resande prioriteras av gammal vana. De har därför låtit göra en genusanalys av sin nya plan...

Läs mer

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv