Förstå framtiden först

Ämne: Verksamhetsutveckling

Alla verksamheter bedriver någon form av hållbarhetsarbete. Numera är hållbarhetsarbetet ofta också väglett av en hållbarhetsstrategi som beskriver...

Läs mer

I bästa fall är ditt svar på den frågan ”Mycket! Vi pratar om dem flera gånger om dagen och alla medarbetare känner till dem”. Om så är fallet så är...

Läs mer

Många verksamheter vill bli mer agila och skapa agila arbetssätt och processer, agila team eller göra hela verksamheten agil. Men hur planerar man...

Läs mer

För att en produkt eller tjänst ska komma till nytta så krävs alltid någon form av insats av kunden. Insatsen kan vara olika stor och krävande för...

Läs mer

Som ramverk under ”agila-metoder”-paraplyet hittar vi bland annat Scrum, Kanban, Lean och XP (”Extrem programmering”), men idag är det inte bara inom...

Läs mer

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv