Förstå framtiden först

Datum

Anders Wijkman har en lång bakgrund inom politiken och ideella organisationer. Han har varit riksdagsman för Moderaterna, EU-parlamentariker för...

Läs mer

Miljöproblem, svält och flyktingströmmar. Även om robotar och maskiner tar över allt fler av våra arbetsuppgifter så nog finns det arbete även för...

Läs mer

Nu kan din telefon berätta för kommunens trafikplanerare när och vart du brukar resa, och med vilket färdmedel. Kunskapen om hur vi reser behövs för...

Läs mer

Umeås bussterminal ska byggas om för att klara hantera ett fördubblat kollektivtrafikresande och för att den behöver bli mer tillgänglig och...

Läs mer

Jönköpings kommun har tillsammans med Trivector tagit fram ett nytt cykelprogram som prioriterar cykeln som transportmedel. Kommunens cykelvägar ska...

Läs mer

Klä huset med strån som vajar i vinden och förser huset med energi, bo på vattnet eller odla smaskiga insekter i rondeller. Det kanske låter som vilda...

Läs mer

Regeringen har utsett fyra samverkansgrupper för att utveckla innovationspolitiken. Varje grupp är kopplad till ett innovationsområde: Nästa...

Läs mer

Trivector finns som underkonsult till Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB på ramavtalet inom kammarkollegiet gällande organisations- och...

Läs mer

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv