Förstå framtiden först

Datum

Karolina Skog tillträdde i år som miljöminister efter arbete som politiker och kommunalråd i Malmö. Förutom miljöfrågor har hon även ansvar för...

Läs mer

För att förbättra möjligheterna till cykling i Stockholms län har Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län och Trafikverket region...

Läs mer

För första gången har svenska barns fysiska aktivitet jämförts med jämngamla i 37 länder. Studien presenteras i tidskriften Journal of Physical...

Läs mer

Händer det att du mäter utan att förstå varför? Att du mäter många faktorer utan att använda informationen till något? Att informationen från dina...

Läs mer

Stort bilintresse och samtidigt en stark oro för klimatförändringarna. Vad gör man med den kombinationen? Mattias Goldmann, vd för Fores och för...

Läs mer

En ny förstudie om EC2B, Trivectors koncept för transport som tjänst kopplat till bostaden, visar att det finns goda förutsättningar att genomföra ett...

Läs mer

Trivector står inför många spännande uppdrag och har nu behov av fler engagerade och kreativa trafikkonsulter till vårt kontor i Göteborg.

Läs mer

Trafikverket har utsett Lundabolaget Trivector System som vinnare i upphandlingen kring digitala informationsskyltar. Avtalet gäller i tre år med...

Läs mer

Att ställa miljökrav på transporterna vid köp av transportjänster och varor behöver inte leda till ökade priser, om upphandlingen görs på rätt sätt,...

Läs mer

World Quality Day arrangeras varje år i november världen över. Syftet är att visa på betydelsen av kvalitet för organisationers och nationers...

Läs mer

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv