Förstå framtiden först

Datum

Ibland är det lättare att sätta upp ambitiösa mål för miljö och folkhälsa än att faktiskt genomföra dem. Det räcker inte med att du vet vart du vill,...

Läs mer

Nu ska samtliga linjer i Stockholms tunnelbana använda Trivectors Systems presentationssystem Intrainfo för att ge information till resenärerna.

Läs mer

Trivector Traffic går med i nätverket Generation Pep. Det betyder att vi ställer oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha...

Läs mer

Ett nytt avsnitt av podden Esplanad om kollektivtrafikens betydelse för stadens funktion, vad modern kollektivtrafik är och hur den kan bidra till...

Läs mer

Vanligaste sättet att förklara nivån på kundnöjdheten är om kundens upplevelse av produkten eller tjänsten möter de förväntningar som kunden hade...

Läs mer

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv