Förstå framtiden först

Datum

Nu har det lanserats en ny version av appen TravelVu - ett datainsamlingsverktyg för insamling av resvanedata via mobiltelefoner. Med hjälp av den...

Läs mer

Bidrar delade elsparkcyklar till att våra klimatmål uppnås? Vilken ny kunskap och kompetens behövs för att hantera delade eldrivna fordon? Vilken roll...

Läs mer

En stor europeisk studie visar att människor är mer benägna att gå till fots om de bor, arbetar eller studerar i tättbebyggda områden med god tillgång...

Läs mer

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv