Förstå framtiden först

Kategori: Verksamhetsutveckling

Nu har de första åtta deltagarna från utbildningsprogrammet Certifierad Processutvecklare examinerats. Certifieringen innebär att deltagarna behärskar...

Läs mer

När man genomför ett processkartläggningsprojekt är det vanligt att man först håller ett antal intervjuer med utvalda personer för att komma igång med...

Läs mer

Inom kommunikationsteorin talas det ofta om vikten av att kommunicera på mottagarens villkor. Det är med andra ord hur väl budskapet mottas och...

Läs mer

Detaljeringsgraden i processkartor är en ständigt återkommande fråga. Hur vet man egentligen vilken detaljeringsgrad man ska ha? När ska man förenkla...

Läs mer

Alla verksamheter bedriver någon form av hållbarhetsarbete. Numera är hållbarhetsarbetet ofta också väglett av en hållbarhetsstrategi som beskriver...

Läs mer

Processägare, processledare, processteam och processutvecklare - det finns många roller inom en processorganisation och det är inte alltid tydligt vem...

Läs mer

I de flesta verksamheter pågår någon form av processorientering. Det är inte alltid det kallas så, det är inte ens säkert att den pågående...

Läs mer

När det kommer nya saker håller vi det ofta vid sidan om kärnverksamheten istället för att integrera det. Inom hållbarhet handlar det om att integrera...

Läs mer

Även om långt ifrån alla driver verksamhetsutveckling så berör det alla som arbetar inom verksamheten. Därför behövs den helt nya boken ”Våga vinn –...

Läs mer

”Det som mäts blir gjort”, brukar man säga och syfta på att man hjälper medarbetarna att prioritera rätt med mätning, och det är väl delvis rätt. All...

Läs mer

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv