Förstå framtiden först

Kategori: Verksamhetsutveckling

Alla verksamheter bedriver någon form av hållbarhetsarbete. Numera är hållbarhetsarbetet ofta också väglett av en hållbarhetsstrategi som beskriver...

Läs mer

Processägare, processledare, processteam och processutvecklare - det finns många roller inom en processorganisation och det är inte alltid tydligt vem...

Läs mer

I de flesta verksamheter pågår någon form av processorientering. Det är inte alltid det kallas så, det är inte ens säkert att den pågående...

Läs mer

När det kommer nya saker håller vi det ofta vid sidan om kärnverksamheten istället för att integrera det. Inom hållbarhet handlar det om att integrera...

Läs mer

Även om långt ifrån alla driver verksamhetsutveckling så berör det alla som arbetar inom verksamheten. Därför behövs den helt nya boken ”Våga vinn –...

Läs mer

”Det som mäts blir gjort”, brukar man säga och syfta på att man hjälper medarbetarna att prioritera rätt med mätning, och det är väl delvis rätt. All...

Läs mer

En informativ film som beskriver vad en huvudprocesskarta är och vad den bör innehålla.

Läs mer

Ordet process förekommer i många sammanhang men denna film fokuserar på verksamhetsprocesser och hur man definierar och avgränsar processer på rätt...

Läs mer

På Eson Pac går det undan. För ett och ett halvt år sedan började de diskutera sin strategi, ett halvår senare tog ledningen beslut om att fokusera...

Läs mer

Vanligaste sättet att förklara nivån på kundnöjdheten är om kundens upplevelse av produkten eller tjänsten möter de förväntningar som kunden hade...

Läs mer

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv