Förstå framtiden först

Aktuellt

Andelen resenärer som åker i den skånska tågtrafiken under maxtimmen (peaktid) har minskat de senaste 20 åren. På såväl morgonen som eftermiddagen har...

Läs mer

Esplanad har träffat nationalekonomen Fredrik NG Andersson för att diskutera klimatfrågan och vilken roll ekonomin spelar i denna. Fredrik belyser det...

Läs mer

Intresset för cirkulär ekonomi ökar. Allt fler av Trivector Systems kunder visar intresse för att renovera och uppgradera en befintlig produkt som...

Läs mer

När man genomför ett processkartläggningsprojekt är det vanligt att man först håller ett antal intervjuer med utvalda personer för att komma igång med...

Läs mer

Kan dagens teknik inom batterielektriska lastbilar leva upp till de krav som åkerier ställer på sina lastbilar och därmed bidra till att uppnå de...

Läs mer

Inom kommunikationsteorin talas det ofta om vikten av att kommunicera på mottagarens villkor. Det är med andra ord hur väl budskapet mottas och...

Läs mer

Stockholms stad har som långsiktigt klimatmål att staden ska vara fossilbränslefri till 2040. En viktig del för att nå målet är elektrifiering av...

Läs mer

Trafiksignalerna i region Stockholm är inte inställda för att passa cyklister. Många cyklister får därför tillbringa en stor del av sin restid med att...

Läs mer

Detaljeringsgraden i processkartor är en ständigt återkommande fråga. Hur vet man egentligen vilken detaljeringsgrad man ska ha? När ska man förenkla...

Läs mer

Gävle kommun som tidigare genomfört traditionella resvaneundersökningar med pappersenkäter, har nu slutfört en helt digital resvaneundersökning med...

Läs mer

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv