Förstå framtiden först

Aktuellt

När man genomför ett processkartläggningsprojekt är det vanligt att man först håller ett antal intervjuer med utvalda personer för att komma igång med...

Läs mer

Kan dagens teknik inom batterielektriska lastbilar leva upp till de krav som åkerier ställer på sina lastbilar och därmed bidra till att uppnå de...

Läs mer

Inom kommunikationsteorin talas det ofta om vikten av att kommunicera på mottagarens villkor. Det är med andra ord hur väl budskapet mottas och...

Läs mer

Stockholms stad har som långsiktigt klimatmål att staden ska vara fossilbränslefri till 2040. En viktig del för att nå målet är elektrifiering av...

Läs mer

Trafiksignalerna i region Stockholm är inte inställda för att passa cyklister. Många cyklister får därför tillbringa en stor del av sin restid med att...

Läs mer

Detaljeringsgraden i processkartor är en ständigt återkommande fråga. Hur vet man egentligen vilken detaljeringsgrad man ska ha? När ska man förenkla...

Läs mer

Gävle kommun som tidigare genomfört traditionella resvaneundersökningar med pappersenkäter, har nu slutfört en helt digital resvaneundersökning med...

Läs mer

Inom kollektivtrafiken händer det just nu väldigt mycket. Vi ser en massa nya tjänster till följd av digitaliseringen; elscootrar, transport som...

Läs mer

Med bättre cykel-infrastruktur finns det en stor potential för att öka cyklandet i Stockholms län, visar en ny studie. Studien visar att mer än 70 %...

Läs mer

Crowdsourcing är en ny och effektiv metod för att samla in data om cykeltrafik. För att cyklingen i Sverige ska kunna öka och samtidigt bli säkrare...

Läs mer

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv