Förstå framtiden först

Aktuellt: Samhällsplanering

Bäst i Sverige på hållbara transporter 2019 är Lunds kommun, visar Trivectors kommunrankning SHIFT. Att Lund vinner i år igen är för att de fortsatt...

Läs mer

Vi drömmer inte bara om en vit jul utan om en klimatsmart jul. Åt oss alla. Här kommer våra 12 julklappstips, både i ditt arbete och för dig själv.

Läs mer

Nytt avsnitt i podden Esplanad med Anna Johansson om att vara minister med ansvar för Sveriges infrastruktur och vad som krävs för att den ska bli...

Läs mer

Hur ska styrmedel för en omställning av transportsystemet utformas för att uppfattas som rättvisa, och därigenom få större acceptans? Många av de...

Läs mer

Hur ger vi barn möjlighet att på egen hand ta sig till skola och fritidsaktiviteter? Bilskjutsandet grundas i värderingar och normer som är svåra att...

Läs mer

Det kan vara både svårt och tidsödande att genomföra samverkan med flertalet organisationer inblandade. Tänk dig då att organisationerna sitter i tre...

Läs mer

Nu finns ett nytt avsnitt av podden Esplanad ute. Avsnitt 17 – Almedalen-special 2 2018: Trafik för en hållbar framtid. Vi pratar tågresor, cykel,...

Läs mer

Lyssna på det senaste avsnittet av podden Esplanad, inspelat live vid Trivectors seminarium i Almedalen. Medverkar gör: Sven Hunhammar, Måldirektör på...

Läs mer

Trots att Sverige har ambitiösa miljö- och klimatmål för transporter är det inte ovanligt att de tappar i betydelse under planeringens gång, eller får...

Läs mer

I höst genomför trafikkontoret i Göteborg en stor resvaneundersökning med 49 000 personer i Göteborgsregionen med omnejd. Samtidigt pågår...

Läs mer

Kategori

Taggar

Nyhetsarkiv