Kategori: Verksamhetsutveckling

  Processkartans roll i att omsätta strategi i praktik

  Inom kommunikationsteorin talas det ofta om vikten av att kommunicera på mottagarens villkor. Det är med andra ord hur väl budskapet mottas och förstås som avgör kvaliteten på kommunikationen, inte hur den pake...

  2019-05-13
  Verksamhetsutveckling
  Processer

  Hur detaljerad ska en processkarta vara?

  Detaljeringsgraden i processkartor är en ständigt återkommande fråga. Hur vet man egentligen vilken detaljeringsgrad man ska ha? När ska man förenkla processkartan och när ska man låta den ta plats för att säkr...

  2019-05-03
  Verksamhetsutveckling
  Processer
  Processkartläggning

  Vad är processägarens roll och ansvar?

  Processägare, processledare, processteam och processutvecklare - det finns många roller inom en processorganisation och det är inte alltid tydligt vem som har vilket ansvar.

  2019-03-04
  Verksamhetsutveckling
  Processer

  8 framgångsfaktorer för processorientering

  I de flesta verksamheter pågår någon form av processorientering. Det är inte alltid det kallas så, det är inte ens säkert att den pågående processorienteringen sker medvetet. Omvärldens förändringstryck, nya in...

  2019-01-28
  Verksamhetsutveckling
  Processer
  Samarbete för att integrera miljöledningssystemet i verksamheten

  5 tips för att integrera miljöledningssystemet i verksamheten

  När det kommer nya saker håller vi det ofta vid sidan om kärnverksamheten istället för att integrera det. Inom hållbarhet handlar det om att integrera frågan och för att lyckas behöver verksamheter skaffa sig e...

  2019-01-24
  Verksamhetsutveckling
  Ledningssystem

  Ny bok förklarar processorientering för alla

  Även om långt ifrån alla driver verksamhetsutveckling så berör det alla som arbetar inom verksamheten. Därför behövs den helt nya boken ”Våga vinn – processorientering för alla”, av Anders Ljungberg och Everth ...

  2019-01-15
  Verksamhetsutveckling
  Processer

  Mätning i verksamheter – 3 vanliga misstag du bör undvika

  ”Det som mäts blir gjort”, brukar man säga och syfta på att man hjälper medarbetarna att prioritera rätt med mätning, och det är väl delvis rätt. All mätning syftar till att ge oss underlag till någon form av h...

  2019-01-08
  Verksamhetsutveckling

  Vadå process? Vad vill du? Det där har vi provat

  Om man frågar folk vad de gör på jobbet, skriver in svaren i pilar och förbinder pilarna med streck så har man gjort en grafisk att-göra-lista som också kan kallas processkarta. Eller? Tycker man så, då finns d...

  2018-12-18
  Trendspaning
  Verksamhetsutveckling
  Sida 3 av 5