Kategori: Verksamhetsutveckling

  glad, neutral och ledsen smiley

  Nöjda kunder gör inte verksamheter framgångsrika (del 2)

  Vanligaste sättet att förklara nivån på kundnöjdheten är om kundens upplevelse av produkten eller tjänsten möter de förväntningar som kunden hade innan köpet. Alla delar i ett erbjudande påverkar inte tillfreds...

  2018-10-01
  Verksamhetsutveckling
  glad, neutral och ledsen smiley

  Nöjda kunder gör inte verksamheter framgångsrika (del 1)

  Allt fler verksamheter fokuserar på att sätta kunden i fokus och på att få nöjda kunder. En anledning till detta kan vara föreställningen om att det finns ett samband mellan kundnöjdhet och framgång. Förväntnin...

  2018-09-24
  Verksamhetsutveckling
  två personer tittar på tavlor

  Hur inspirerande är dina processkartor?

  I bästa fall är ditt svar på den frågan ”Mycket! Vi pratar om dem flera gånger om dagen och alla medarbetare känner till dem”. Om så är fallet så är det bara att gratulera, det ni har lyckats med är få förunnat...

  2018-09-13
  Verksamhetsutveckling
  Processer
  Processkartläggning
  agila processer

  Designa agila processer? 10 tips

  Många verksamheter vill bli mer agila och skapa agila arbetssätt och processer, agila team eller göra hela verksamheten agil. Men hur planerar man inför en omställning och vad bör man ha i åtanke när man ska de...

  2018-09-05
  Verksamhetsutveckling
  Verksamhetsutveckling
  cafebeställning via skärm

  Låt kunden göra jobbet

  För att en produkt eller tjänst ska komma till nytta så krävs alltid någon form av insats av kunden. Insatsen kan vara olika stor och krävande för kundens del.

  2018-08-31
  Trendspaning
  Verksamhetsutveckling
  Verksamhetsutveckling

  Få processorientering att bli varaktig

  Vad är det som gör att vissa organisationer lyckas väl med att processorientera sin verksamhet, medan andra organisationer inte fått arbetet att överleva mer än 5 år i organisationen? Genom åren har vi arbetat ...

  2018-07-10
  Verksamhetsutveckling
  Processer
  Verksamhetsutveckling
  alien

  Har du träffat någon kund nyligen?

  Att förstå verksamhetens kunder är viktigare och svårare än någonsin. Alla verksamheter behöver komma närmre kunderna, så nära att man med lätthet kan identifiera sig med och tänka som dem. Men förutsättningarn...

  2018-07-09
  Trendspaning
  Verksamhetsutveckling
  Verksamhetsutveckling
  Sida 4 av 5