Agila transformationer – tänk på detta!

29 november 2022

Inom många verksamheter finns avdelningar där agila synsätt och metoder används, men att skapa en agil organisation handlar inte bara om att förändra arbetssättet inom ett fåtal avdelningar.

Trots att behovet av anpassningsbarhet, ökad kundfokus och medarbetarengagemang finns i hela organisationen lyckas man inte driva en agil tansformation som i grunden förändrar det sätt som verksamheten leds och organiseras.

Under det här webbinariet kommer vi att fokusera på agila transformationer ur ett helhetsperspektiv. Hur kan organisationen dra nytta av agila arbetssätt och metoder? Vad krävs av ledningen och organisationen i helhet för att lyckas med en agil transformation? Dessa är några frågor som våra konsulter Max Lindholm och Rasmus Carlsson kommer att besvara på webbinariet. Dem kommer även adressera:

  • Agil transformation som ett paradigmskifte – vikten av att ha rätt synsätt
  • Hur organisationers Body Mass Index påverkar organisationen
  • Organisationskulturens betydelse i en agil transformation
  • Vikten av att engagera medarbetarna
  • Vikten av en aktiv processägare i en agil organisation
  • Från agil metodik till agila processer

Agila transformationer förändrar i grunden det sätt som verksamheter leds och organiseras. Är du nyfiken på vad det kan innebära för din organisation? Delta på webbinariet den 29e november!

Praktisk information

Webbinariet sänds via Teams och länk skickar vi ut dagen innan webbinariedatum.

Avsätt gärna lite tid efter webbinariet då vi bjuder vi in till eftersnack och besvara era frågor.

Webbinariet är kostnadsfritt och till för våra kunder, presumtiva kunder och samarbetspartners.