Agila transformationer – tänk på detta!

20 januari 2022
Verksamhetsutveckling

Sedan år 2001 när det Agila manifestet skrevs har agila arbetssätt blivit allt populärare inte bara inom mjukvaruutveckling utan även i andra verksamheter inom den offentliga och privata sektorn.

Max Lindholm och Rasmus Carlsson sitter i en soffa

I det här webbinariet kommer vi inte att fokusera på de tekniska elementen i den agila metodiken, eller vilka resultat vi kan uppnå med denna metod. Istället fokuserar vi på företag och organisationer, inför eller i en agil transformation, ur ett helhetsperspektiv.

Hur kan organisationen dra nytta av agila arbetssätt och metoder? Vad krävs av ledningen och organisationen i helhet för att lyckas med en agil transformation? Dessa är några av de frågor som vi kommer att besvara. Möt konsulterna Max Lindholm och Rasmus Carlsson som bland annat kommer prata om:

  • Agil transformation som ett paradigmskifte – vikten av att ha rätt synsätt
  • Hur organisationers Body Mass Index påverkar organisationen
  • Organisationskulturens betydelse i en agil transformation
  • Vikten av att engagera medarbetarna
  • Vikten av en aktiv processägare i en agil organisation
  • Från agil metodik till agila processer

Agila transformationer förändrar i grunden det sätt som verksamheter leds och organiseras. Är du nyfiken på vad det kan innebära för din organisation? Delta på webbinariet den 20e januari!

Praktisk information

Webbinariet sänds via Zoom. Länk skickar vi ut dagen innan webbinariedatum.

Webbinariet är kostnadsfritt och till för våra kunder, presumtiva kunder och samarbetspartners.