Almedalen

4-5 juli 2022
Visby

Vi ser fram emot att träffas i Almedalen! I år arrangerar vi inte en heldag om hållbara transporter. Men några av våra medarbetare finns på plats och medverkar i andra aktörers arrangemang.

Almedalen

Rikare grannskap – så ger nya mobilitetsåtgärder rikare livsmiljöer och fler bostäder

Datum: Måndag 4 juli kl.10.00-10.45
Arrangör: Stiftelsen Byggekologi
Plats: Södertorg 2, tält på innergården
Talare: Malin Gibrand, Trivector Traffic

Mobilitetslösningar prövas framgångsrikt i nyproduktion av bostäder, men nyproduktionen utgör bara 2 % av det totala bostadsbeståndet. Hur kan fastighetsbolag och kommuner genomföra åtgärder så att även befintligt bestånd inkluderas i den pågående omställningen från bilparkering till hållbar mobilitet?

I befintliga stadsdelar finns stor potential för fastighetsbolag att införa mobilitetstjänster som kan ersätta delar av dagens ytkrävande parkeringsytor och frigöra plats för nya bostäder och rikare boendemiljö. Hållbar mobilitet vid nyproduktion av bostäder är en aktuell fråga i många kommuner. Men bara några få procent av bostadsbeståndet förnyas varje år, och de flesta bostäder är trots allt redan byggda

Hållbart fritidsresande och kollektivtrafik

Datum: Tisdag 5 juli

Vår medarbetare Caroline Mattsson medverkar i samband med 2030-sekretariatets arrangemang. Mer information kommer.

Mer information

Ta del av Almedalens program