Arena för transporteffektiv stadsmiljö – om stadsmiljöavtalen

29 november 2021
Webbinarium

Arenan ska bidra till att transportsektorn når klimatmålen 2030 och 2045. Med mer kunskap om åtgärder som ger klimatnytta i städer kan genomförandetakten öka. Arenan riktar sig till dig som är verksam inom samhälls- och transportplanering eller i en tranportintensiv verksamhet. Anmälan är öppen tills webbinariet startar.

PROGRAM

13.00–13.30

Inledning
Välkomstord – Caroline Mattsson, Trivector
Arena för transporteffektiv stadsmiljö – Tobias Malmgren, Trafikverket
Stadsmiljöavtal – ett bidrag för hållbara stadsmiljöer – Tobias Malmgren, Trafikverket, med flera

13.30–14.00

Dela kunskap och erfarenheter, olika exempel:
Linköpings kommun och Bollnäs kommun berättar om sina pågående avtal och erfarenheter av att arbeta med stadsmiljöavtal. Fler kommuner kan komma att medverka.

14.00–14.30

Gemensam diskussion & avslutning – moderator, Caroline Mattsson, Trivector
Ställ dina frågor via chatten!
Avslutning – Tobias Malmgren, Trafikverket

Läs mer om arena för transporteffektiv stadsmiljö