Arena för transporteffektiv stadsmiljö: Parkeringsplanering

4 november 2020
Hållbara transporter
Webbinarium

Arenan transporteffektiv stadsmiljö är Trafikverkets forum som ska bidra till att transportsektorn når klimatmålen 2030 och 2045. Genom ökad kunskap om åtgärder som ger klimatnytta i städer kan genomförandetakten öka. Arenan arbetar med olika nätverk.

Trafikverket lyfter vid det här webbinariet planering, styrning och reglering av parkeringsytor i staden. Fokus kommer att ligga på aktörer och projekt som på ett framgångsrikt sätt arbetat med parkering som ett verktyg för att nå ett mer hållbart resande, ett mer effektivt markutnyttjande och en mer attraktiv stadsmiljö.

Våra medarbetare Rasmus Sundberg och Caroline Mattsson medverkar i programmet.

Program

9.00-9.30 Inledning

Välkomna! Moderator: Caroline Mattson, Trivector (5 min)

Arena för transporteffektiv stadsmiljö, Tobias Malmgren, Trafikverket (ca 5 min)

Transporteffektiv stadsmiljö med parkeringsplanering, Rasmus Sundberg, Trivector (10-15 min)

9.30-10.30 Erfarenheter och lärande exempel angående parkeringsplanering

–        Sänkta parkeringstal som drivkraft för attraktiv stadsbyggnad och hållbar mobilitet, Anders Roth, IVL Svenska miljöinstitutet

–        Tre goda exempel från kommuner, Pelle Envall, Trafikutredningsbyrån (TUB)

–        Parkeringsledningssystem och parkeringspolicy, Anne Sörensson, Östersund kommun

–        Ökat hållbart resande genom piskor och morötter, Per Elvingson, Örebro kommun

Diskussion (15 min)

– Avslutning- (5 min)

Varmt välkommen!