Attityder till förändring – när målen ska bli verklighet

8 februari 2022
Hållbara transporter

Fossilfritt 2030 - Rena resan bjuder in till digital nätverksträff. Fler som cyklar och reser kollektivt är ett mål i många kommuner. Samtidigt visar både praktik och forskning att det upplevs svårt att driva igenom förändringar som rör resande. Hur stort handlingsutrymme har politikerna om de inte har väljarna i ryggen? Och vad behöver allmänheten för att vilja bryta en vana?

Program
 • Att styra mot minskad andel biltrafik – tjänstepersoner och politikers perspektiv
  Det behövs både piska och morot för att öka andelen som reser med cykel och kollektivtrafik, men restriktioner är svåra att både driva politiskt och att implementera. Karin Thoresson, forskare på VTI, har intervjuat tjänstepersoner och politiker i Uppsala och Eskilstuna om arbetet med minskad biltrafik och valet av styrmedel. Hör om lokala politikers erfarenheter, upplevda dilemman och syn på sitt eget handlingsutrymme.
 • Det räcker inte att övertyga politiker – väljarna måste vilja ha förändringarna
  Ingen politiker kan fortsätta ta ansvar utan väljarnas förtroende. Att tjänstepersoner tycker att det är rätt saker som görs för att nå målen vinner inga val om inte väljarna håller med. Kontakten med medborgarna är därför viktig för både politiker och förvaltning. Björn Sundin, tidigare politiker och nu författare och konsult på Samhällsbygget berättar om hur viktig kontakten med medborgarna är när det gäller åtgärder för att nå hållbarhetsmålen.
 • Så kan attityder förändras
  När samhället gör stora förändringar inom mobilitetsområdet kan människors vanor och självbild leda till motstånd mot förändring. Hur kan detta hanteras när vi jobbar med omställning till mer hållbara transporter? Alfred Söderberg, forskare på Trivector ger oss en introduktion till ämnet.
 • Det senaste från Rena resan samt fordon och drivmedel
  Kampanjer, testcyklister och nudging pågår inom projektet. Mirja Mattsson, Sandra Strömstedt, Katja Hagström och Ylva Ek berättar om genomförda och kommande satsningar.

Mer information och anmälan >>

Mer om Rena Resan >>