Energirelaterad transportforskning 2020

27 oktober
Hållbara transporter
Webbinarium

Energimyndighetens konferens ”Energirelaterad transportforskning 2020” ändras i år på grund av ”COVID-19” till att bli en 1-dagars konferens och helt webbaserad.

Program

10:00-11:30 Webbmöte i plenum

 • Inledning av Energimyndigheten och moderatorn
 • Ungas mobilitet och förväntningar, Ylva Saarinen, Policy in practice och Anna Wallsten, VTI
 • Demonstration av ”Mobilitet som tjänst” i stor skala, Sandra Victor, Science Park Mjärdevi, Linköping
 • Hur kan Elfordon samspela med elnätet? Joachim Lindborg, Sustainable Innovation i Sverige AB
 • Resultat från den statliga utredningen ”Utfasning av fossila drivmedel”, Sven Hunhammar, Trafikverket
 • Att förvänta inom batteriområdet, Kristina Edström, Uppsala Universitet

Kl: 12:30-13:15 (omgång 1) samt 13:30-14:15 (omgång 2)
10-15 stycken parallella ämnesinriktade (workshops)

 • Diskussion och frågestund kring de förinlagda presentationerna. 2×45 minuters workshops i grupper om 5-30 personer med förutsedd ordförande och sekreterare. Mer information och anmälan avseende workshopdelen kommer att gå ut till alla anmälda i början av oktober.

14:30-15:30 Webbmöte i plenum

 • Kort sammanfattning från genomförda ”workshops”
 • Statistik om hur Corona påverkat vårat resande och varutransporter
 • Slutsatser från ”Omstartskommissionen”
 • Paneldebatt
 • Avslut från Energimyndigheten och moderator

Alla Energimyndighetens finansierade projekt inom transportområdet kommer erbjudas att senast 24 september inkomma med en powerpointpresentation avseende sitt projekt.

Rasmus Sundberg kommer presentera vår hållbara mobilitetstjänst för fastigheter, EC2B.

Mer information