Förändra hur din verksamhet förändras – bortom förändringsledningens traditioner

16 september 2021
Verksamhetsutveckling

Att förändra verksamheten är en utmaning med osäkert utfall. Traditionen är att förändring drivs i perioder och då ofta projektbaserat. Många initiativ förträngs eller självdör. Efter projekt som verkligen går i mål som planerat andas man ut, nästa utmaning antas dröja. Men behovet av förändring kommer oftare och oftare, närmast kontinuerligt – om verksamheten klarar av det.

Två framgångsfaktorer för att lyckas med processutveckling

Förändringsledning som område erbjuder värdefull kunskap men också en del traditioner och angreppssätt som gått ur tiden. Redan tanken att förändring ska ledas speglar ett förlegat synsätt. Få antas veta vad som är rätt och nu ska ”fåren” ledas i rätt riktning. Andemeningen blir lätt ”nu ska jag göra så att du bantar”. Drivs förändring uppifrån-och-ner så riskerar agerandet att bli reaktivt och långsamt. Att ge en liten grupp ansvaret att utifrån en hierarkisk position förändra en verksamhet utgör ett arv från den byråkratiska traditionen. Att motkrafterna ibland blir betydande är inte konstigt, kanske det till och med visar på grogrund för bättre sätt att åstadkomma utveckling och förändring.

Verksamheter behöver starta sin förändring innan det blir påtvingat. För att det går. För att det vore bra. För att det är kul. Det brukar inte erkännas, men det typiska initiativet till verksamhetsveckling är av typen ”komma ifatt” (införa vad andra redan upptäckt är best practice) snarare än ”bryt ny mark” (gå före och visa omvärlden vad som är next practice).

Förändring kan vara ett positivt tillstånd, en upptäcktsresa mot engagerande mål. Förändringens vision och hastighet, och förmåga att i vardagen kunna bedöma om inriktningen är rätt, ersätter därför allt oftare detaljerade planer och mekanisk exekvering.

Hur skapar man förutsättningar för en verksamhet som förändras kontinuerligt, mera naturligt och med större delaktighet? Under 60 minuter ger vi dig en användbar mix av klassiska angreppssätt med bibehållen relevans blandat med en del av det senaste inom förändring av verksamheter.

Under webbinariet diskuteras bland annat:

  • Behovet av förändring idag – bakgrund, karaktär och konsekvenser
  • Förändringsledningens traditioner och angreppssätt – vad är relevant, mossigt respektive passerat?
  • Nya behov som ändrar förutsättningarna för framgångsrik förändring
  • Nya sätt att se på, möjliggöra och katalysera förändring

Webbinariet är kostnadsfritt och hålls av Anders Ljungberg, VD på Trivector LogiQ.

Praktisk information

Webbinariet sänds via Zoom och du har möjlighet att ställa frågor via chatten i samband med webbinariet. Länk till webbinariet får du dagen innan webbinariet startar.

Webbinariet är kostnadsfritt och till för våra kunder, presumtiva kunder och samarbetspartners. Tipsa gärna dina vänner och kollegor om webbinariet!