Framtidens mobilitet – trendspaningar och lösningar

17 juni 2022
Hållbara transporter
Helsingborg

Konsumentmönster, generation X, förändrade beteenden och ny teknik. Den största effekten på miljön och människors vardag påverkas av en kombination av beteende och teknik. Var är vi på väg och varför?

Vilka val gör vi idag och vilka måste vi göra för att framtiden ska se ljusare ut? Behovet av nya tjänster och affärsmodeller ökar. Kairos Future och Copenhagen Future insitute och Nexer Group bjuder på sina insikter om trender och lösningar för framtiden.

H22 City Expo i Helsingborg anordnar eventet.

På scenen
Karios Future, Erik Herngren, Senior Partner
Copenhagen Institute for Future studies, Mathias Behn Bjørnhof, Advisor & Futurist
Nexer GroupMattias Englund, Business Area Director
LogTrade, Fredrik Svedberg, founder
Trivector Traffic, Björn Wendle, vice vd

Mer information och anmälan

På H22:s webbplats