Från medarbetaren i fokus till medarbetarens fokus

18 mars 2022
Verksamhetsutveckling

”Vi lyssnar till våra medarbetare, vi engagerar våra medarbetare, vi ska vända på pyramiden. Ta hand om era medarbetare, så tar de hand om kunden. Våra team skall vara självständiga.” Detta är olika uttryck som ofta används för att beskriva hur man vill få med sig sina medarbetare i olika verksamheter.

Webbinarium:

Anledning är att det i åtskilliga studier har bevisats att medarbetare kan bidra till verksamheters utveckling på enastående sätt utöver ständiga förbättringar. Det handlar om att ta tillvara på medarbetares rationella förmågor gällande innovation och marknad men även om mjukare frågor såsom värderingar, kultur och syften. Det är dock svårare än man tror.

Under webbinariet kommer konsulterna Rasmus och Max presentera hur man kan flytta verksamheten från en filosofi där vi har medarbetarna i fokus till att istället inta medarbetarnas fokus. Från målsättning och strategiskt arbete till ständiga förbättringar i den operationella delen av verksamheten. Dem kommer även att adressera:

  • Utvärdera er mognadsgrad i relation medarbetarens fokus.
  • Hur alla medarbetare kan engageras i att leda verksamheten och vad en verksamhet behöver göra för att komma dit.
  • Vikten av att skapa tillit och vara uthållig.
  • Olika delar av verksamheten kräver olika former av ledarskap.
  • Kontinuerligt arbete med ständiga förbättringar.
  • Kulturförändringen som det verkligen innebär öppna upp och engagera alla medarbetare.

Så, kom igång och låt era medarbetares hjärnor och hjärtan bidra till att leda och utveckla verksamheten på riktigt!

Praktisk information

Webbinariet sänds via Zoom. Länk skickar vi ut dagen innan webbinariedatum.

Avsätt gärna lite tid efter webbinariet. Vi bjuder in till eftersnack i Teams.

Webbinariet är kostnadsfritt och till för våra kunder, presumtiva kunder och samarbetspartners.