Från parkering till hållbar mobilitet (GoMate 2.0)

17-18 november
Hållbara transporter
Webbinarium

Demonstrationsprojektet "GoMate- elfordonspool för den förtätade staden" är avslutat. Erfarenheterna och återstående frågor arbetas vidare med i fortsättningsprojektet GoMate 2.0.

Energikontor Norra Småland presenterar det färdiga resultatet på en lunch-till-lunchkonferens  ”Från parkering till hållbar mobilitet” 17-18 november i Jönköping + digitalt.

Konferensen arrangeras av 2030-sekretariatet, Energikontoren Sverige och Energikontor Norra Småland.

Vår medarbetare Rasmus Sundberg medverkar på konferensen genom att presentera på temat piloter och innovationer i befintligt bestånd. På konferensen kommer det även presenteras en utvärdering av Mobilitetstjänsten EC2B i Brf Viva, p-tal 0.

Mer information