Från parkering till hållbar mobilitet (GoMate 2.0)

17-18 november
Hållbara transporter
Webbinarium

Demonstrationsprojektet "GoMate- elfordonspool för den förtätade staden" är avslutat. Erfarenheterna och återstående frågor arbetas vidare med i fortsättningsprojektet GoMate 2.0.

Energikontor Norra Småland presenterar det färdiga resultatet på en lunch-till-lunchkonferens  ”Från parkering till hållbar mobilitet” 17-18 november i Jönköping + digitalt.

Konferensen arrangeras av Energikontor Norra Småland och Gröna Bilister med medverkan från IVL.

Våra medarbetare Rasmus Sundberg deltar på konferensen.

Mer information