Frukostseminarium Lund: Engagera alla i processorientering

27 september
Verksamhetsutveckling
Lund

Engagera alla och lyckas bättre med verksamhetens processorientering

Välkommen till ett seminarium baserat på boken Våga vinn – processorientering för alla

I de flesta verksamheter pågår processorientering, även om det inte alltid kallas så. Till målbilden hör ett kunddrivet, effektivt och engagerat samarbete över organisationsgränser.

Det är många verksamheter som inte uppnår denna målbild utan fastnar i den funktionsorienterade verksamhetens tröghet och oförmåga att respondera på en föränderlig omvärld. Nedärvda traditioner frontalkrockar med ambitionen att bli mer effektiv, kundorienterad, agil och engagerande.  Välkommen på frukostseminarium om processorientering och medarbetarnas avgörande roll fredag den 27 september i Lund.

På seminariet får du exempelvis höra om:

  • Varför processorientering är högaktuellt
  • Framgångsfaktorer för processorientering
  • Avgörande förutsättningar och steg för att processorientera verksamheten
  • Processorienterat medarbetarskap och ledarskap
  • Betydelsen av att brett sprida förståelse och engagemang

Om boken

Paradigmskifte förutsätter gemensamma utgångspunkter. Processorientering förutsätter varje medarbetares förståelse och delaktighet. Boken ”Våga vinn – processorientering för alla” tar utgångspunkt i just detta behov. Boken är skriven av Anders Ljungberg och Everth Larsson och vänder sig till alla medarbetare d.v.s. de som arbetar i processerna och både påverkas och behöver delta i förändringsarbetet.

Praktisk information

Boken kommer finnas till försäljning på seminariet men vid större beställningar vänligen beställ via Trivectors bokhandel.

Tid: Kl.7.30-9.00. Frukost serveras kl.7.30, seminariet börjar kl.8.00.

Seminariet är kostnadsfritt, men dyker du inte upp utan avanmälan 24 timmar innan faktureras 495 kr (exkl. moms).