Frukostseminarium: Vänd pyramiden! Planera för en hållbar mobilitet

27 mars
Hållbara transporter
Lund

Den 27 mars bjuder vi tillsammans med Gröna Bilister in till ett gemensamt frukostseminarium, där Fredrik Holm inspirerar utifrån den nya boken "Vänd pyramiden! Planera för en hållbar mobilitet". I framtiden kommer inte bilarnas utsläpp att vara den stora stridsfrågan, utan vilken plats de får ta i våra samhällen.

Mängder av städer världen över har redan visat att en planering som konsekvent sätter fotgängarna först, därefter kollektivtrafiken, cykeln och bilen, ger trygga och välmående orter. Med denna typ av planering ges också bättre möjligheter för den biltrafik som verkligen behövs i tätorterna.

För att kunna vända på pyramiden behöver fyrstegsprincipen tillämpas mer och bättre än den gör idag. Fredrik menar att flera åtgärder behövs för att fyrstegsprincipen ska få genomslag; bland annat måste de nationella klimatmålen bli tvingande i all trafikplanering, liksom att statlig medfinansiering av kommunernas steg 1- och 2-åtgärder måste göras möjlig.

Vänd pyramiden! Planera för en hållbar mobilitet ger en introduktion till hur den hållbara mobiliteten kan gestaltas genom bakgrundsfakta och konkreta exempel. Boken riktar sig till lokala trafikpolitiker, såväl som tjänstemän och medborgare som bryr sig om den egna tätorten och dess gatumiljö.

Välkommen med din anmälan – vi bjuder på frukost!

Anmäl dig senast 20 mars.
Först till kvarn. Vi har begränsat med platser. Seminariet är kostnadsfritt, men dyker du inte upp utan avanmälan 24 timmar innan faktureras 495 kr (exkl. moms).