Genusglasögon och rättvisesnöre på trafiksäkerheten

28 november
Hållbara transporter
Lund

Är trafiksäkerheten och åtgärder för ökad trafiksäkerhet jämnt fördelade mellan grupper och områden? Som en del av ett forskningsprojekt finansierat av Skyltfonden genomför vi en workshop för att sprida insikter från projektet och få input till hur ett genustänk inom trafiksäkerhet kan se ut.

Hanna Wennberg och Jonna Milton ger resultat från en nationell olycksanalys, samt fallstudier i tre kommuner (Lund, Göteborg och Huddinge) som genomförts under 2019.

Frågeställningar för projektet/workshopen är:

  • Hur ser trafiksäkerhetssituationen ut för olika grupper i Sverige?
  • Hur ser utsattheten som oskyddad trafikant ut för kvinnor och män?
  • Hur fördelar sig trafiksäkerhetsåtgärder och medborgares synpunkter på olika områden i tre kommuner?
  • Hur ser fördelningen ut utifrån socioekonomi, andel utlandsfödda och var kvinnliga/manliga arbetsplatser finns?
  • Hur kan vi applicera ett genustänk på trafiksäkerhetsarbetet?

Sista anmälningsdag 22 november.

Mer information och anmälan >>