Geografiska tillgänglighetsanalyser i praktiken – vad är det och till vilken nytta?

22 juni 2021
Hållbara transporter

Behöver du svar på hur lätt man kan nå en plats eller olika delar av staden med olika färdsätt, eller vilken lokalisering som kan öka andelen hållbara transporter? Saknar du sätt att överskådligt visualisera sådan data? Geografiska tillgänglighetsanalyser kan vara en användbar metod för att få svar på en mängd olika frågeställningar.

Karta, lokaliseringsutredning, Skövde, brandstation

Välkommen till ett inspirerande webbinarium där du får veta mer om nyttan med geografiska tillgänglighetsanalyser. Med hjälp av flera olika exempel visar vi vilka möjligheter som finns och hur de kan underlätta för dig som vill visualisera geografisk data och analysera effekter, samband och potential för tillgänglighet.

På webbinariet får du veta mer om och se konkreta exempel på vad som går att analysera och visualisera, bland annat:

  • Tillgänglighet till kollektivtrafik under olika delar av dygnet – exempel från Kronoberg
  • Hur många invånare som kan cykla till arbetet på 30 minuter – exempel från Stockholm
  • Hur tillgänglighet till målpunkter och hållplatser skiljer sig mellan olika delar av staden – exempel från Göteborg
  • Optimal placering av brandstation med hjälp av multikriterieanalys- exempel från Skövde
  • Vilken hållplatsplacering som ger kortast gångavstånd för flest resenärer – exempel från Göteborg
  • Faktisk tillgänglighet för cyklister med hjälp av TravelVu-data (Trivectors verktyg för digitala resvaneundersökningar) – exempel från Gävle

Det är våra experter inom området, Anna-Klara Ahlmér, Patrik Fridh, Nina Hvitlock, Joakim Fors och Frida Odbacke, som delar med sig av sina erfarenheter av att arbeta med geografiska tillgänglighetsanalyser.

Eftersnack

Avsätt gärna 30 minuter efter webbinariet. Vi bjuder då via Teams in till en stunds mingel där du får chans att prata med föredragshållarna och de andra deltagarna för fortsatt diskussion om intressanta frågeställningar.

Mer information

Kartanalys visar på bästa platsen
Utformning och visualisering
Samhällsplanering för hållbara färdmedel

Praktisk information

Webbinariet sänds via Zoom. Länk skickas ut dagen innan webbinariedatum.

Du har möjlighet att ställa frågor via chatten i samband med webbinariet.

Webbinariet spelas in och vi skickar ut länk med inspelningen i efterhand. Om du inte har möjlighet att delta under livesändningen – anmäl dig ändå, så får du inspelningen.

Webbinariet är kostnadsfritt och till för våra kunder, presumtiva kunder och samarbetspartners.

Tipsa gärna dina vänner och kollegor om webbinariet!