Grandseminarium 2019: Framtidens hållbara transporter

5 november
Hållbara transporter
Lund

Fler pratar om utmaningarna, men hur får vi förändring tillräckligt snabbt?

Samhället står inför stora transportutmaningar. Klimatomställningen måste ske snabbt men går särskilt trögt i transportsystemet. De sociala skillnaderna i tillgänglighet är stora, inte minst mellan stad och land. Kommuner och andra offentliga aktörer har svårt att få ekonomin i balans. Vi tror att det offentliga, näringsliv och akademi behöver mötas för att tillsammans förstå och uppnå verklig förändring.

Årets fokusområden:
Ett rättvist transportsystem
Ett innovativt transportsystem
Ett klimatsmart transportsystem

Frågor som lyfts under dagen:

  • Hur kan vi styra mot det hållbara transportsystemet på ett rättvist sätt?
  • Vad betyder digitaliseringen i sammanhanget?
  • Är alla nya mobilitetstjänster bra?
  • Hur kommer e-handeln och ny logistik att påverka våra transporter?
  • Hur skall vi klara klimatlagens mål om 70% minskning av transportutsläppen till 2030?
  • Hur får vi fler att bli vardagscyklister?
  • Hur fokuserar vi på tillgänglighet istället för rörlighet?
  • Vilka är de viktigaste åtgärderna som olika aktörer kan göra?

Praktisk information

Som alltid är innehållet en mix av aktuell forskning, användbara verktyg och lärorika exempel. Säkra din plats redan nu!

Pris: 2000 kr exkl moms.
Tid: 5 november kl.9.00-16.30
Plats: Grand Hotel, Lund
Förtäring:
Förmiddags- och eftermiddagsfika och vegetarisk lunch.
Sista avbokningsdag: 24 oktober, därefter tas deltagaravgiften ut.
Sista anmälningsdag: 28 oktober
Boende: Boka gärna boende på Grand Hotel i Lund eller Hotell Lundia och uppge att bokningen görs till Trivectors event.

Sprid gärna inbjudan till dina medarbetare!

Seminariet till för våra kunder, presumtiva kunder och samarbetspartners.

Program >>