Hållbar mobilitet och bostäder – så formar vi en god livsmiljö med nya mobilitetslösningar

28 maj
Hållbara transporter

MoBo är ett bostadskoncept där mobilitetstjänster löser de boendes behov av transporter på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Vi har utvecklat en rad lösningar som kan appliceras i både nyproduktion och befintlig miljö.

Under webbinariet kommer representanter från Theory Into Practice, Trivector och Point att ta upp bland annat följande:

  • Varför och på vilket sätt skiljer sig arkitekturen och den fysiska miljön?
  • Hur omsätts klimatmål till åtgärder i den fysiska miljön – vad behöver minska, vad behöver öka?
  • Hur kan en förändringsresa se ut och vad tycker de boende?

Webbinariet är kostnadsfritt.

Varmt välkommen!