Hur bör olika roller samarbeta i ett processutvecklingsprojekt?

5 maj 2022
Verksamhetsutveckling

”Vi jobbar hårt i processutvecklingsprojekt, ändå blir det inga stora förändringar. Vad gör vi för fel?” Att skapa bestående förändring efter ett processutvecklingsprojekt är ofta svårt och man får arbeta hårt efter projektet för att de förändringar man gjort ska bli beständiga. Problemet går ofta tillbaka till hur vi samarbetat mellan olika roller under projektet.

Hur bör olika roller samarbeta i ett processutvecklingsprojekt?

Ansvarsfördelningen mellan processroller och linjeroller är olika i ett projekts olika faser, för att kunna skapa såväl praktiskt användbara processer som rätt förankring i verksamheten.

Under webbinariet kommer konsulterna Gunilla och Håkan att presentera hur man bör fördela ansvar och mandat mellan olika roller under ett processutvecklingsprojekts olika faser:

  • Förbereda projekt
  • Förstå nuläget
  • Förbättra processerna
  • Förverkliga processen
  • Förvalta processen

Vi kommer, på ett enkelt sätt, att förklara principerna för hur man bäst fördelar ansvaret under projektet, för att få ett smidigt och resurseffektivt projekt som ger verkliga resultat. Principerna kan användas för alla typer av processutvecklingsprojekt, oavsett storlek och bransch.

Praktisk information

Webbinariet sänds via Teams. Avsätt gärna lite tid efter webbinariet då vi bjuder in till eftersnack.

Länk skickas vi ut dagen innan webbinariedatum.

Webbinariet är kostnadsfritt och till för våra kunder, presumtiva kunder och samarbetspartners