Hur får man hela organisationen engagerad i processarbetet?

1 april 2022
Verksamhetsutveckling

”Vi har processägare och processledare, ändå får vi inte fart på vårt processarbete. Vad gör vi för fel?” Samarbetet mellan processroller, chefer och medarbetare är kritiskt för att processarbetet ska bli framgångsrikt. Här tydliggör vi på ett enkelt sätt vilka ansvar och befogenheter de olika rollerna bör ha för att processarbetet ska ge nytta.

Om ansvarsfördelningen och befogenheterna mellan de olika rollerna inte är tydliga och logiska, riskerar man att få en mängd problem. Vanliga symptom är processer som inte används, processledare som man inte lyssnar på och konflikter mellan rollerna.

Under webbinariet kommer konsulterna Gunilla och Håkan att presentera hur man bör fördela ansvar och mandat mellan:

  • Linjechefer
  • Medarbetare
  • Processägare
  • Processledare
  • Processteam
  • Processkontor

Vi kommer, genom en enkel analogi, att förklara principerna kring hur man bäst fördelar ansvaret för ledning av processer, resurser och arbetet. Tankesätt kan användas för alla verksamheter, oavsett storlek och bransch.

Relaterat webbinarium

Hur bör olika roller samarbeta i ett processutvecklingsprojekt?

Att skapa bestående förändring efter ett processutvecklingsprojekt är ofta svårt och man får arbeta hårt efter projektet för att de förändringar man gjort ska bli beständiga. Problemet går ofta tillbaka till hur vi samarbetat mellan olika roller under projektet.

Den 5 maj kl. 9.00 via Zoom

Mer information och anmälan: Hur bör olika roller samarbeta i ett processutvecklingsprojekt?

Praktisk information

Webbinariet sänds via Zoom. Länk skickar vi ut dagen innan webbinariedatum.

Avsätt gärna lite tid efter webbinariet. Vi bjuder in till eftersnack i Teams.

Webbinariet är kostnadsfritt och till för våra kunder, presumtiva kunder och samarbetspartners